Trang chủ Chất lượng nước sinh hoạt Vỡ ống nước – 2 vạn hộ dân “điêu đứng” thiếu nước sinh hoạt Nam Từ Liêm