Post Tagged with: "chat luong nuoc sinh hoat"

Bộ Y tế ban hành quy chuẩn giám sát chất lượng nước sinh hoạt 2019

2019 – Bộ Y tế ban hành quy chuẩn giám sát chất lượng nước sinh hoạt

Mới đây theo quy chuẩn mới của Bộ Y tế đã ban hành quy định đối với các tỉnh, thành phố phải có bộ phận tiến hành kiểm tra chất lượng nước sinh hoạt của[Read More…]

Bạn có yên tâm chất lượng nước máy ở Hà Nội?

Bạn có yên tâm chất lượng nước máy ở Hà Nội?

Hệ thống cấp nước tại Hà Nội Hệ thống cấp nước sinh hoạt tại Hà Nội do Công ty Kinh doanh nước sạch (CTKDNS) Hà Nội chịu trách nhiệm quản lý, có nhiệm vụ sản[Read More…]

Cảnh báo lừa đảo cách kiểm tra chất lượng nước sinh hoạt

Cảnh báo lừa đảo cách kiểm tra chất lượng nước sinh hoạt

Hiện nay, do ảnh hưởng của nền công nghiệp và đô thị hóa, nhiều nguồn nước cấp không đảm bảo tiêu chuẩn sinh hoạt và ăn uống của Bộ Y tế, gây ảnh hưởng tới sức[Read More…]