Post Tagged with: "nitrit"

thiết bị làm mềm, lọc tổng sinh hoạt

Thiết bị lọc nước sinh hoạt

Chất lượng nước sinh hoạt Với thực trạng nguồn nước ngày càng ô nhiễm nặng nề, bạn có chắc rằng nước sinh hoạt nhà bạn đã đảm bảo? Tất cả các nguồn nước máy  và[Read More…]

Các chỉ tiêu độc hại có trong nước sinh hoạt

Các chỉ tiêu độc hại có trong nước sinh hoạt

Các chỉ tiêu độc hại có trong nước sinh hoạt. Asen- As( Thạch Tín): Asen nguyên tố và các hợp chất của asen được phân loại là “độc” và “nguy hiểm cho môi trường”. Asen[Read More…]

nuoc nhiem amoni ha noi

Mất tiền mua nước sạch mà vẫn phải dùng nước bẩn

Hà Đông: “Mất tiền mua nước sạch mà vẫn phải dùng nước bẩn” Thời gian gần đây, chất lượng nước máy ở khu vực Hà Đông ngày càng kém hơn, hiện tượng nước nhiễm bẩn[Read More…]

Dấu hiệu cho thấy nước nhà bạn đang bị ô nhiễm

Dấu hiệu cho thấy nước nhà bạn đang bị ô nhiễm

Nước nhà bạn liệu có sạch? Chất lượng nước sinh hoạt ngày càng kém đi ngay cả với những nguồn nước máy cung cấp nước sạch cho hàng triệu dân cũng không còn đảm bảo.Rất[Read More…]

Nước máy bị nhiễm Nitrit vượt quá 8 Lần.

Nước máy bị nhiễm Nitrit vượt quá 8 Lần.

 Phần lớn nước máy bị nhiễm Nitrit tại Đống Đa Theo kết quả khảo sát của phòng chuyên gia nước Enterbuy Việt Nam thì có đến 9 trên 10 mẫu khảo sát thuộc khu vực[Read More…]