Post Tagged with: "Làm sạch sông Tô Lịch"

Sau cơn bão số 3 chuyên gia Nhật nói gì về việc làm sạch sông Tô Lịch?

Sau cơn bão số 3 chuyên gia Nhật nói gì về việc làm sạch sông Tô Lịch?

Công ty Thoát nước Hà Nội vào chiều ngày 31/7, mở cửa xả đưa nước hồ Tây tràn vào sông Tô Lịch. Vậy sau cơn bão số 3 các chuyên gia Nhật nói gì về[Read More…]