Tin mới nhất

Dấu hiệu cho thấy nước nhà bạn đang bị ô nhiễm

Dấu hiệu cho thấy nước nhà bạn đang bị ô nhiễm

Nước nhà bạn liệu có sạch? Chất lượng nước sinh hoạt ngày càng kém đi ngay cả với những nguồn nước máy cung cấp nước sạch cho hàng triệu dân cũng không còn đảm bảo.Rất[Read More…]

Nước sinh hoạt nhiễm amoni gấp nhiều lần cho phép

Nước sinh hoạt nhiễm amoni gấp nhiều lần cho phép

Nước sinh hoạt nhiễm amoni gấp nhiều lần Theo số liệu khảo sát từ phòng chuyên gia nước của công ty Enterbuy Việt Nam thì tỷ lệ các mẫu nước sinh hoạt  nhiễm  amoni  gấp nhiều lần[Read More…]

Có nên dùng thiết bị làm mềm nước gia đình?

Có nên dùng thiết bị làm mềm nước gia đình?

Có nên sử dụng thiết bị làm mềm nước gia đình? Tại Hà nội rất nhiều khu vực nước có độ cứng cao, dù là nguồn nước sạch do thành phố cung cấp nhưng khi đun[Read More…]

Bản đồ chất lượng nước ngầm Hà Nội

Bản đồ chất lượng nước ngầm Hà Nội

Hiện này, tình trạng suy giảm nguồn nước ngầm đang ngày càng trầm trọng. Tại khu vực Hà Nội, với sự phát triển kinh tế xã hội, quá trình đô thị hóa diễn ra ngày[Read More…]

Tại sao cần máy lọc nước đầu nguồn gia đình?

Tại sao cần máy lọc nước đầu nguồn gia đình?

Thực trạng nguồn nước hiện nay Do quá trình công nghiệp hóa, các nhà máy sản xuất mọc lên xả nước thải đi vào nguồn nước ngầm nên các nguồn nước sinh hoạt đang bị[Read More…]