Tin mới nhất

Cách xử lý nước sinh hoạt nhiễm phèn cho gia đình

Cách xử lý nước sinh hoạt nhiễm phèn cho gia đình

Cùng với quá trình công nghiệp hóa và phát triển đô thị, nguồn nước tự nhiên của nước ta ngày càng ô nhiễm trầm trọng. Các hoạt động xả rác bừa bãi do thiếu ý[Read More…]

Cảnh báo lừa đảo cách kiểm tra chất lượng nước sinh hoạt

Cảnh báo lừa đảo cách kiểm tra chất lượng nước sinh hoạt

Hiện nay, do ảnh hưởng của nền công nghiệp và đô thị hóa, nhiều nguồn nước cấp không đảm bảo tiêu chuẩn sinh hoạt và ăn uống của Bộ Y tế, gây ảnh hưởng tới sức[Read More…]

Tác hại của nước cứng với sinh hoạt con người

Tác hại của nước cứng với sinh hoạt con người

Thế nào gọi là nước cứng? Độ cứng của nước được quyết định bởi hàm lượng chất khóang hòa tan trong nước, chủ yếu là do các muối có chứa ion Ca2+ và Mg2+ .[Read More…]

Chỉ tiêu nào quan trọng nhất trong tiêu chuẩn nước sinh hoạt ăn uống?

Chỉ tiêu nào quan trọng nhất trong tiêu chuẩn nước sinh hoạt ăn uống?

Chỉ tiêu nào quan trọng nhất trong tiêu chuẩn nước sinh hoạt ăn uống? Gần đây, nuocsinhhoat.com thường xuyên nhận được những câu hỏi của các bạn về chỉ tiêu nước sinh hoạt ăn uống,[Read More…]

Tác hại không lường của nước sinh hoạt nhiễm Asen

Tác hại không lường của nước sinh hoạt nhiễm Asen

       Chất lượng nước sinh hoạt không đảm bảo là một trong các vấn đề nóng được nhắc đến hiện nay trên nhiều phương tiện truyền thông, đặc biệt một số nguồn nước sinh hoạt[Read More…]