Công thức tính nồng độ phần trăm là dạng tính toán đã được học trong chương trình Hóa học ở cấp trung học cơ sở. Tuy nhiên, trong cuộc sống cũng như công việc hàng ngày thì công thức này đều được chúng ta áp dụng thường xuyên. 

Công thức tính nồng độ phần trăm 

1. Nồng độ phần trăm là gì? 

Nồng độ phần trăm (C%) của một dung dịch là nồng độ thể hiện cho ta biết số gam chất tan có trong 100 gam dung dịch.

Công thức hóa học

Công thức tính nồng độ phần trăm được sử dụng rất nhiều trong hóa học

2. Cách tính nồng độ phần trăm 

C% = mct/cdd.100%

Trong đó:

C%: Nồng độ phần trăm

mct: Khối lượng chất tan

mdd: Khối lượng dung dịch ( mdd= m dung môi + m chất tan).

Các công thức suy ra từ công thức tính nồng độ phần trăm 

Công thức tính khối lượng chất tan: mct = (C%*mdd)/100%

Công thức tính khối lượng dung dịch: mdd = (mct*100%)/C%

3. Bài tập áp dụng tính công thức nồng độ phần trăm (C%)

Ví dụ 1: Hòa tan 10 gam đường vào 40 gam nước. Hãy tính nồng độ phần trăm của dung dịch thu được.

-Tính khối lượng của dung dịch

Ta có: mdd= mdm + mct = 10+ 40= 50 gam (mdm là khối lượng dung môi)

-Nồng độ phần trăm:

C%= mct/mdd. 100%= (10/50).100%= 20%

Ví dụ 2: Cho dung dịch H2SO4 có nồng độ 28%. Tính khối lượng H2SO4 có trong 300 gam dung dịch.

– Khối lượng của H2SO4 có trong 300 gam dung dịch:

m = (28 x 300)/100 = 84 (gam)

Công thức tính nồng độ phần trăm đơn giản, dế hiểu

Công thức tính nồng độ mol của dung dịch (Cm)

Nồng độ Mol là khái niệm không còn xa lạ với chúng ta 

1. Khái niệm nồng độ mol 

Nồng độ mol (CM) của dung dịch là đại lượng cho ta biết số mol chất tan có trong 1 lít dung dịch.

2. Công thức tính nồng độ mol 

CM =  n/V  (đơn vị: mol/l)

Trong đó:

  • n: số mol chất tan
  • V: thể tích dung dịch (lít)
  • Đơn vị mol/l còn được viết là M.

Từ công thức tính nồng độ phần trăm của dung dịch ta có thể suy ra một loạt các công thức sau: 

Số mol chất tan: n = Cm . Vdd ( mol)

Thể tích dung dịch: Vdd= nCm( lít)

3. Một số bài tập vận dụng 

– Ví dụ : Trong 250 ml dd có hòa tan 16g CuSO4. Tính nồng độ mol của dung dịch trên.

⇒ Số mol CuSO4 trong dung dịch là:

nCuSO4 = 16/160 = 0,1 (mol)

⇒ Nồng độ mol của dung dịch CuSO4 là:

CM = 0,1/0,25 = 0,4 (mol/l)

Công thức tính nồng độ phần trăm được áp dụng nhiều trong việc nghiên cứu các công thức, phản ứng hóa học. Nắm được các công thức này không những giúp ích cho chúng ta trong công việc mà còn trong cuộc sống, học tập hàng ngày. 

• Bạn đang cần tìm MÁY LỌC NƯỚC phù hợp với nguồn nước sinh hoạt gia đình?
• Bạn cần CHUYÊN GIA tư vấn máy lọc nước theo nguồn nước nhà mình?
• Bạn cần dịch vụ bảo trì THAY THẾ LÕI LỌC định kỳ chuyên nghiệp?
• Bạn cần tư vấn máy tạo nước ION KIỀM tốt cho sức khỏe?
• Bạn cần tư vấn giải pháp LỌC NƯỚC TỔNG sinh hoạt gia đình?

TẤT CẢ CÓ TẠI ENTERBUY - Đơn vị bán lẻ máy lọc nước đầu tiên có phòng Chuyên gia nước

• Website : www.enterbuy.vn
• Website CGN : www.chuyengianuoc.com