Nước và sức khỏe

Cách nhận biết nước nhiễm chì

Cách nhận biết nước nhiễm chì

Tại các khu khai khoáng như mỏ quặng, nhà máy luyện kim, gang, thép, khu công nghiệp hàm lượng chì, sắt, kẽm cao. Do đó, các nguồn nước ngầm, nước bề mặt tại những khu[Read More…]

Nước ion kiềm giàu hydro

Phân biệt nước kiềm, nước ion kiềm và nước ion kiềm giàu hydro

Nước kiềm là gì? Nước kiềm là nước có chỉ số pH>7. nước có pH=7 gọi là nước trung tính, nước có pH<7 gọi là nước có tính axit. Vậy nước kiềm là gì? Thành[Read More…]