Giải pháp lọc nước sinh hoạt

nước đầu nguồn vẩn đục, có màu, mùi

Nước nhiễm Mangan và cách xử lý

Dấu hiệu cho thấy nước nhiễm Mangan. Ô nhiễm nước ngầm ngày càng diễn ra theo chiều hướng tiêu cực, đây đang là vấn đề  rất đáng báo động. Theo số liệu từ Bộ Tài[Read More…]

nuoc nhiem amoni ha noi

Mất tiền mua nước sạch mà vẫn phải dùng nước bẩn

Hà Đông: “Mất tiền mua nước sạch mà vẫn phải dùng nước bẩn” Thời gian gần đây, chất lượng nước máy ở khu vực Hà Đông ngày càng kém hơn, hiện tượng nước nhiễm bẩn[Read More…]

Nước giếng khoan nhiễm sắt gấp lần cho phép

Nước giếng khoan nhiễm sắt gấp lần cho phép

Thực trạng về nước giếng khoan nhiễm sắt tại Hà Nội Trong những năm gần đây, chất lượng nguồn nước ngày càng trở nên kém đi, phạm vi nguồn nước bị ô nhiễm ngày càng[Read More…]

Dấu hiệu cho thấy nước nhà bạn đang bị ô nhiễm

Dấu hiệu cho thấy nước nhà bạn đang bị ô nhiễm

Nước nhà bạn liệu có sạch? Chất lượng nước sinh hoạt ngày càng kém đi ngay cả với những nguồn nước máy cung cấp nước sạch cho hàng triệu dân cũng không còn đảm bảo.Rất[Read More…]

Nước sinh hoạt nhiễm amoni gấp nhiều lần cho phép

Nước sinh hoạt nhiễm amoni gấp nhiều lần cho phép

Nước sinh hoạt nhiễm amoni gấp nhiều lần Theo số liệu khảo sát từ phòng chuyên gia nước của công ty Enterbuy Việt Nam thì tỷ lệ các mẫu nước sinh hoạt  nhiễm  amoni  gấp nhiều lần[Read More…]